Formularz zamówienia

Grzegorz Kazimierz Walkowski Historia doktryn

Aby zamówić wybrany rozdział w wersji elektronicznej lub całą książkę wersji papierowej postępuj zgodnie z krokami:

1. Wypełni formularz lub wyśli e-mail do sklep@historiadoktryn.eu o treści:
a) Imię i nazwisko
b) Podaj swój adres e-mail.
c) Podaj NIP, pole niewymagane
d) Jaki rozdział chcesz kupić np. Rozdział 1
e) Opis - podaj adres i inne dane.
d) Wyślij - po otrzymaniu e-mail, odpowiemy.
2. Zrób przelew na konto .
3. Po zaksięgowaniu przelewu wysłany zostanie plik .pdf z danym rozdziałem. Wystawiamy fakturę vat.
4. Jeżeli masz pytanie zadzwoń tel.052-320-35-94.

Order form

Grzegorz Kazimierz Walkowski A Historical Outline of Political and Legal Doctrines In order to buy a selected chapter in an e-version or the entire book in hard copy follow the instructions:

1. Fill in the form or send it by e-mail to: with the following contents:
a) Name and surname:
b) Your e-mail address:
c) NIP (tax identification number), not obligatory:
d) The number of the chapter you want to buy, e.g. Chapter 1:
e) Description – address and other data:
d) Sent – we will answer your e-mail:
2. Transfer the money into the bank account.
3. When the transfer is recorded the pdf. file including the required chapter will be sent to you. We make VAT invoices.
4. In case of questions do not hesitate to sent e-mail sklep@historiadoktryn.eu


W związku z przygotowaniem wydania drugiego książki, sprzedaż elektroniczną wstrzymuję się do odwołania.
Wyprzedaż książki w cenie 15zł za sztukę (w tym koszty wysyłki po stronie sprzedającego). Sprzedaż w wersji poszerzonej, wydania drugiego od wrzenia 2016r.


Podaj imię i nazwisko:*/give the full name:*       
Podaj swój adres email:/give the e-mail address:
Podaj NIP:/give the tax identification number:      
Podaj zamawiany Rozdział : /give the ordered chapter:
Opis?/description
* - Pola wymagane/ required fields

Dane do przelewu:/Given for the transfer:

EURO-OMNI sp.z o.o.
ul. Hetmańska 38,
85-039 Bydgoszcz,Polska
Bank Spółdzielczy w Bydg.
nr konta (bank account)82 8142 0007 0044 7746 2000 0001

Projekt Firmy INMAKS - link