ksiazka Historia doktryn politycznych i prawnych.
A historical outline of political and legal doctrines.


Rozdział XI - Klęska Wielkiej Armady (1588).


Autor: Grzegorz Kazimierz Walkowski
Nośnik: Plik .pdf
Ilość stron: 14 str.
Cena: 10zł

KUPkontakt

Krótki opis:
Opisuje konkretny przebieg największych starć wojskowych na kontynencie i poza nim, przedstawia skutki ekonomiczne odkryć geograficznych, w tym rolę kupieckich republik włoskich w obiegu pieniądza kruszcowego i bezgotówkowego oraz szersze tego tło polityczno-religijne. Wpływ wypędzenia Żydów z Hiszpanii na zagadnienia kształtowania się obiegu kapitału wokół wybrzeży Morza Śródziemnego. Opisuje skutki wzrostu ilości srebra w obiegu monetarnym Europy i Azji. Nakreślona jest też sytuacja religijna w Anglii stanowiąca tło planowanej interwencji hiszpańskiej. Wskazane zostają powody wzrostu gospodarczego Niderlandów oraz północnych Niemiec.

EURO-OMNI sp.z o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, Bank Spółdzielczy w Bydg. nr konta 82 8142 0007 0044 7746 2000 0001