ksiazka Historia doktryn politycznych i prawnych.
A historical outline of political and legal doctrines.


Rozdział XII - Doktryna monarchii absolutnej i parlamentarnej.


Autor: Grzegorz Kazimierz Walkowski
Nośnik: Plik .pdf
Ilość stron: 11 str.
Cena: 7zł

KUPkontakt

Krótki opis:
Szkicuje główne cechy systemów monarchicznych oraz ich tło doktrynalno-ideowe w powiązaniu z doktrynami ekonomicznymi, głównie na przykładzie Rosji z czasów Piotra Wielkiego. Na przykładzie Anglii zaś omówiona zostaje sprawa powstania systemu monarchii parlamentarnej oraz tendencji antykatolickich w tym kraju. Wskazane zostaje tło protekcjonizmu gospodarczego i przyczyny ekspansji kolonialnej krajów niekatolickich wraz z zapleczem ideologicznym.

EURO-OMNI sp.z o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, Bank Spółdzielczy w Bydg. nr konta 82 8142 0007 0044 7746 2000 0001