ksiazka Historia doktryn politycznych i prawnych.
A historical outline of political and legal doctrines.


Rozdział XIII - Wczesne kolonie. Rewolucja 1789 r. we Francji. Napoleon. Powszechność opodatkowania.


Autor: Grzegorz Kazimierz Walkowski
Nośnik: Plik .pdf
Ilość stron: 20 str.
Cena: 7zł

KUPkontakt

Krótki opis:
Daje tło i obraz konfliktu kolonialnego państw europejskich i pokazuje nawarstwianie się globalnego konfliktu również w Europie (wojna siedmioletnia). Szkicuje ekonomiczne powody wybuchu rewolucji amerykańskiej oraz wpływ masonerii na przebieg spraw politycznych na obu kontynentach, w tym także na powstanie nowoczesnej doktryny podziału władzy. Wskazuje na przyczyny późniejszej wojny secesyjnej, a także na wpływ spraw finansowania rewolucji amerykańskiej na sytuację w Europie. Omówiona zostaje próba reform finansów publicznych Francji i ich wpływ na wybuch rewolucji 1789 roku. Wskazane zostają przyczyny i okoliczności dojścia do władzy Napoleona i ekonomiczne skutki blokady Anglii wraz z przebiegiem wojen napoleońskich. Omówione zostaje wprowadzenie współczesnego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wprowadzenie do masowego obiegu pieniądza papierowego.

EURO-OMNI sp.z o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, Bank Spółdzielczy w Bydg. nr konta 82 8142 0007 0044 7746 2000 0001