ksiazka Historia doktryn politycznych i prawnych.
A historical outline of political and legal doctrines.


Rozdział XIV - Od Kongresu Wiedeńskiego do Pierwszej Wojny. Kolonializm.


Autor: Grzegorz Kazimierz Walkowski
Nośnik: Plik .pdf
Ilość stron: 16 str.
Cena: 9zł

KUPkontakt

Krótki opis:
Omówiona zostaje sytuacja Europy od zakończenia wojen napoleońskich, przez wojnę krymską aż do czasu rozpoczęcia zbrojeń morskich i lądowych skutkujących I wojną. Pokazana została ewolucja szwajcarskiego systemu monetarnego i bankowego. Dzieje maszyny parowej i maszyn przędzalniczych połączone zostają z historią rozwoju metalurgii i wydobycia węgla kamiennego czym zostaje zobrazowany wpływ tych zdarzeń na rozwój gospodarczy Europy. W oparciu o dynamikę rozwoju gospodarczego kształtują się nowe stosunki społeczne, w tym socjalizm i materialistyczne doktryny filozoficzne. Doktryny polityczne opierają się tym samym o analizę historyczną. Nie brak i przeciwników porządku, omówiony zostaje też anarchizm. Dominujące nurty geopolityczne, czyli nacjonalizm, izolacjonizm i separatyzm są także skrótowo opisane wraz z kształtującą się na ich gruncie ideologią imperializmu.

EURO-OMNI sp.z o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, Bank Spółdzielczy w Bydg. nr konta 82 8142 0007 0044 7746 2000 0001