ksiazka Historia doktryn politycznych i prawnych.
A historical outline of political and legal doctrines.


Rozdział XV - Wiosna ludów i zjednoczenie II Rzeszy. Zbrojenia morskie.


Autor: Grzegorz Kazimierz Walkowski
Nośnik: Plik .pdf
Ilość stron: 15 str.
Cena: 8zł

KUPkontakt

Krótki opis:
Omawia sytuację gospodarczą bezpośrednio poprzedzającą wiosnę ludów oraz wydarzenia w Europie drugiej połowy wieku XIX, z szczególnym uwzględnieniem zagadnień zjednoczenia Niemiec i powiązań dynastycznych z ówczesną Anglią oraz konfliktowi prusko-francuskiemu, którego skutki ekonomiczne jeszcze bardziej aktywizują gospodarkę niemiecką i konsolidują niemiecką myśl prawniczą.

EURO-OMNI sp.z o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, Bank Spółdzielczy w Bydg. nr konta 82 8142 0007 0044 7746 2000 0001