ksiazka Historia doktryn politycznych i prawnych.
A historical outline of political and legal doctrines.


Rozdział II - Historia cywilizacji europejskiej. Imperium Rzymskie. Religia chrześcijańska.
Koniec epoki starożytnej.


Autor: Grzegorz Kazimierz Walkowski
Nośnik: Plik .pdf
Ilość stron: 14 str.
Cena: 9zł

KUPkontakt

Krótki opis:
Omawia sprawy zderzeń cywilizacji wiodących do powstania kręgu kultury i cywilizacji europejskiej. Wskazuje na główne instytucje państwa rzymskiego dające kwintesencję władzy, na reformy wojskowe w Rzymie, które umożliwiły ekspansję terytorialną. Omawia ustrój republiki rzymskiej i powody przekształcenia w pryncypat, a także okoliczności powstania religii chrześcijańskiej i jej rozwoju w obrębie Imperium Romanum, a także przyczyny upadku zachodniej jego części.

EURO-OMNI sp.z o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, Bank Spółdzielczy w Bydg. nr konta 82 8142 0007 0044 7746 2000 0001