ksiazka Historia doktryn politycznych i prawnych.
A historical outline of political and legal doctrines.


Rozdział XX - Świat współczesny.


Autor: Grzegorz Kazimierz Walkowski
Dział darmowy


Krótki opis:
Zawiera krótkie podsumowanie całości pracy oraz wskazuje na główne kierunki i trendy w sprawowaniu władzy nad współczesnym światem.

EURO-OMNI sp.z o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, Bank Spółdzielczy w Bydg. nr konta 82 8142 0007 0044 7746 2000 0001