ksiazka Historia doktryn politycznych i prawnych.
A historical outline of political and legal doctrines.


Rozdział V - Koncepcja i stosunki społeczno-gospodarcze senioralnego państwa feudalnego. Rola Kościoła.


Autor: Grzegorz Kazimierz Walkowski
Nośnik: Plik .pdf
Ilość stron: 4 str.
Cena: 6zł

KUPkontakt

Krótki opis:
Traktuje o strukturze organizacji władzy i stosunkach społecznych państwa wczesnofeudalnego oraz o przyczynach uznania religii chrześcijańskiej za religię państwową oraz prezentuje myśl ustrojową św. Augustyna. Wskazuje również ogólną sytuację zachodniej części byłego Imperium Romanum.

EURO-OMNI sp.z o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, Bank Spółdzielczy w Bydg. nr konta 82 8142 0007 0044 7746 2000 0001