ksiazka Historia doktryn politycznych i prawnych.
A historical outline of political and legal doctrines.


Rozdział VIII - Główne doktryny polityczne i kierunki filozofii średniowiecza.


Autor: Grzegorz Kazimierz Walkowski
Nośnik: Plik .pdf
Ilość stron: 16 str.
Cena: 6zł

KUPkontakt

Krótki opis:
Wskazuje na przyczyny i przebieg zderzenia doktryn uniwersalizmów cesarskiego (rodu Sasów) i papieskiego oraz na mechanizmy finansowania obu. Tłumaczy zasadę senioratu w ujęciu ekonomicznym. Omawia tło ideologiczne nadchodzącej konfrontacji chrześcijańskiego zachodu z islamskim wschodem. Wskazuje na przyczyny inwazji Normanów na Anglię i złożone skutki wasalne powstałe po tym fakcie, wywierające wpływ na kształtowanie się doktryny państwa narodowego.

EURO-OMNI sp.z o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, Bank Spółdzielczy w Bydg. nr konta 82 8142 0007 0044 7746 2000 0001