ksiazka Historia doktryn politycznych i prawnych.
A historical outline of political and legal doctrines.


Rozdział IX - Koniec rządów cesarskich dynastii Sasów. Wyprawy krzyżowe. Państwa narodowe. Monarchia stanowa. Próby zjednoczenia kościoła. (sobór w Konstancji). Bizancjum i islam.


Autor: Grzegorz Kazimierz Walkowski
Nośnik: Plik .pdf
Ilość stron: 19 str.
Cena: 8zł

KUPkontakt

Krótki opis:
Omówione zostają powody kompletnego rozbicia doktrynalnego Kościoła. Prześledzone zostaje tło ekonomiczne wypraw krzyżowych oraz powstania pierwszych banków. Podjęta jest próba wyliczenia ilości złota w europejskim obiegu gospodarczym wraz z konsekwencjami. Omówione są losy głównych królestw europejskich i trend przekształcenia się w państwa narodowe o strukturze stanowej. Wykazane są główne trendy gospodarcze wraz z strukturą gospodarczą królestw narodowych, oraz konflikt francusko-papieski przełomu wieku XIII i XIV. Przeanalizowane zostają powody i skutki zapaści gospodarczej wieku XIV. Wyróżnione zostają także powody dążenia do europejskiego zjednoczenia Kościoła oraz upadek Konstantynopola pod ciosami islamu.

EURO-OMNI sp.z o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, Bank Spółdzielczy w Bydg. nr konta 82 8142 0007 0044 7746 2000 0001